Er zijn erg veel WordPress themes beschikbaar om te gebruiken. Helaas zijn de meeste in het Engels gemaakt en worden er niet altijd vertalingen bij geleverd. Wil je dan je theme toch in het Nederlands hebben, dan kan je hem in de meeste gevallen zelf vertalen. Het theme moet daarvoor wel “translation ready” zijn. Is hij dit niet, dan zal je hier zelf voor moeten zorgen of contact op moeten nemen met de ontwikkelaar.

Voordat we beginnen met het theme te vertalen, moet er eerst gekeken worden of er een map ‘Languages’ aanwezig is in je thema-map. Ga dus via FTP naar /wp-content/themes/ en open daar de map van je theme dat je wilt vertalen. Zoek de map ‘Languages’ en open deze indien aanwezig. Als hier een *.pot bestand in zit, dan heb je geluk en hoef je deze niet zelf aan te maken. Je kunt in dat geval poEdit downloaden en dit bestand erin openen. Je krijgt dan alle vertaalbare woorden / zinnen van je website te zien en kunt meteen aan de slag. De uitleg over het vertalen kun je vinden vanaf het kopje ‘Beginnen met vertalen’.

Heeft je theme dit *.pot bestand niet? Geen nood; hieronder de uitleg hoe je er zelf een kan maken.


Wat is een POT bestand (en PO en MO)?

POT staat voor Portable Object Template en bevat alle originele zinnen en woorden die aanwezig zijn in je theme. Vanuit een POT bestand is het dus mogelijk om te beginnen met het vertalen. Op het moment dat je een aantal vertalingen hebt gemaakt en het bestand opslaat, zullen er een .PO (Portable Object) en .MO (Machine Object) bestand worden gegenereerd. In het .PO bestand worden zowel de originele zinnen als de vertalingen ervan opgeslagen, zodat je er later mee verder kunt gaan. Het .MO bestand bevat eigenlijk hetzelfde, maar dan in machinetaal. Deze wordt dus door de computer, in ons geval WordPress, gelezen en zorgt ervoor dat de vertalingen worden toegepast.


Zelf een POT / PO bestand genereren

Om zelf een POT bestand te generen, moet je er allereerst voor zorgen dat je de volledig map van je theme op je computer hebt staan. Download deze dus, via FTP, van je server als je hem nog niet hebt. Vervolgens moet je een programma downloaden wat een POT bestand kan genereren. Een goed programma hiervoor is poEdit en deze zal ook in het vervolg van dit bericht worden gebruikt.

Als poEdit is gedownload en geïnstalleerd, starten we het programma op. Je krijgt dan het volgende scherm te zien:


wp_poedit_1

We willen een eigen POT bestand genereren en dit wordt niet aangegeven in de drie opties die je in het scherm ziet. Om dit toch voor elkaar te krijgen, klik je op ‘Bestand > Nieuw’. Er zal een scherm verschijnen waarin je eerst een taal van de vertaling moet opgeven. In het voorbeeld gaan we uit van een Nederlandse vertaling en is er gekozen voor ‘Nederlands’.


wp_poedit_2

Nadat je de taal hebt gekozen, zal je een scherm te zien krijgen waarin wordt gezegd dat er nog geen vertalingen zijn.


wp_poedit_3

Voordat we verder gaan, moeten we het bestand eerst opslaan (anders zal je de volgende stap niet kunnen doen). Je kunt het bestand opslaan door te kiezen voor ‘Bestand > Opslaan als..’, of door Ctrl + s (Mac: cmd + s) te gebruiken. Er zal dan een venster openen waarin je kunt aangeven waar je het bestand wilt opslaan. Zorg ervoor dat je dit bestand alvast de naam nl_NL.po geeft, want dit is de manier waarop de naamgeving van vertaalbestanden gedaan wordt. Sla het bestand vervolgens op in de map ‘Languages’ in je thema-map. Bestaat deze map niet, dan kan je hem zelf aanmaken.

Als je vertaling niet naar het Nederlands is, zal je geen nl_NL moeten gebruiken, maar de afkorting van die taal (voor Duits bijvoorbeeld de_DE, Frans fr_FR, etc.).

Nadat je het bestand hebt opgeslagen, zal er zowel een .po als .mo bestand aangemaakt zijn. Op dit moment zijn deze nog leeg, maar daar gaan we nu verandering in aanbrengen.

Klik in het venster van poEdit, dat je als goed is nog open hebt staan, op ‘Extraheren uit bronnen’. Er zal een venster openen waarin je een aantal gegevens in moet vullen voor het vertaalbestand. Allereerst gaan we naar het tabblad ‘Eigenschappen van vertaling’. Vul hier bij ‘Projectnaam en –versie’ de naam van je theme in. De overige velden zoals team en email adres kan je invullen, maar zijn niet verplicht.

wp_poedit_4

Nu gaan we door naar het tabblad ‘Bronpaden’. Hier zal bij ‘Basispad’ een ‘.’ Ingevuld staan. Wat je hier in moet vullen is afhankelijk van de positie van je opgeslagen .po bestand ten opzichte van je theme. Als je hem in de map ‘Languages’ in de thema-map hebt opgeslagen, vul je hier ‘../’ in. Mocht dit later voor problemen zorgen, of heb je het .po bestand ergens anders opgeslagen, vul dan het volledige pad in naar je thema-map (bijvoorbeeld C:/Users/Gebruikers/Desktop/map_van_thema). Het basispad is namelijk waar poEdit zal zoeken naar je theme.

We moeten ook een pad ingeven zodat poEdit weet welke bestanden we vertaald willen hebben. Over het algemeen wil je alle bestanden vertaald hebben, dus wordt er in het voorbeeld daar ook vanuit gegaan. Hiervoor moeten we op ‘Nieuw item’ klikken (het gestippelde vierkantje rechts van ‘Paden’). Vul vervolgens een punt ‘.’ in en klik op enter, zodat je het volgende krijgt:


wp_poedit_5

De punt betekent dat we alle bestanden willen langslopen. Wil je bijvoorbeeld maar een bestand vertalen, dan kan je het pad naar dat ene bestand invullen, gezien vanaf het basispad. In de meeste gevallen zal je dus alleen de naam van het bestand moeten invullen, tenzij deze zich nog in een map bevindt.

Voor de laatste instellingen moet je naar het tabblad ‘Sleutelwoorden van bronnen’ gaan. Daar aangekomen zal je een leeg veld moeten zien. Is dit niet het geval, dan kan je de bestaande woorden weghalen door ze te selecteren en op het rode kruisje te klikken. Vervolgens moeten we onze eigen sleutelwoorden toevoegen. Dit doe je door op ‘Nieuw item’ te klikken (weer het gestippelde vierkant) en vul je ‘__’ in (dit is twee keer een underscore). Druk hierna op enter en klik nogmaals op ‘Nieuw item’. Deze keer vul je ‘_e’ in (underscore e) en dan zal je hetzelfde moeten hebben als in de volgende afbeelding:


wp_poedit_6

Klik vervolgens onderin op ‘OK’. Er zal een schermpje verschijnen waarin wordt aangegeven dat de bestanden worden langsgelopen op vertalingen. Als dit gebeurd is, zal er een lijst te zien zijn met daarin alle woorden en zinnen uit je thema. Deze kan je vertalen door een regel te selecteren en links onderin de vertaling op te geven. Hiervoor moet je het bestand wel eerst opgeslagen hebben, dus als het niet mogelijk is om een vertaling in te geven is dit waarschijnlijk de oorzaak.

TIP: Mochten er teksten van je website niet in het vertaalbestand te zien zijn, of wordt bijvoorbeeld het meervoud van een tekst niet meegenomen, dan kan je aan bovenstaand scherm nog de volgende items toevoegen:


_n:1,2 – Dit wordt gebruikt om een meervoud aan te geven voor een bepaalde tekst (bijvoorbeeld: 1 reactie, 2 reacties). Het gedeelte achter ‘_n’ geeft aan poEdit door dat er twee woorden worden verwacht (namelijk een enkelvoud en meervoudsvorm), vergeet dit er dus niet achter te zetten.
_x:1,2c – Geeft een beschrijving bij het gebruik van een woord, zodat bij het vertalen duidelijk is om welke context het gaat (bijvoorbeeld: ‘Post’ kan zowel bericht als plaatsen betekenen). De cijfers geven opnieuw aan dat er twee teksten worden verwacht, maar dit keer staat er een ‘c’ achter. Hierdoor snapt poEdit dat het niet om een vertaalbare tekst gaat, maar juist om een beschrijving.
_ex:1,2c – Hetzelfde als _x


POT bestand inlezen

Als er een .POT bestand is meegeleverd met je theme, kan je deze openen en zal je daarin alle vertaalbare woorden en zinnen tegenkomen. Hiervoor zal je het .POT bestand op je computer moeten plaatsen en het programma poEdit moeten downloaden en installeren. Start vervolgens poEdit en klik op ‘Nieuwe vertaling maken’. Vervolgens moet je het .POT bestand selecteren en zullen alle vertaalbare zinnen worden weergegeven. Sla het bestand vervolgens op met als naam nl_NL.po (of een andere taalcode). Je kunt nu beginnen met het vertalen van je thema.


Beginnen met vertalen

Wanneer je een regel selecteert, zal je links onderin de vertaling van die regel op kunnen geven. Als je vreemde tekens tegenkomt, bijvoorbeeld %, %d, %s, etc., dan moet je deze ook in je vertaling gebruiken. Op die plekken wordt later namelijk iets ingevuld met een variabele waarde. Je hoeft ze niet op dezelfde plek in de zin te plaatsen, want vaak zal dit resulteren in een niet goed lopende zin. Plaatst ze dus ergens waar jij denkt dat ze goed staan; later kan je ze altijd nog verder aanpassen als je op je website ziet dat ze toch ergens anders moeten. Een voorbeeld van zo’n zin:

Showing results for: <span>%s</span>

Dit kunnen we naar het Nederlands vertalen als:

Zoekresultaten voor: <span>%s</span>

Later zal er op de website op de plaats van ‘%s’ de gebruikte zoekterm worden ingevuld, bijvoorbeeld:

Zoekresultaten voor: WordPress

wp_poedit_7

Elke keer als je het bestand opslaat, zullen de vertaalde regels naar de onderkant van de lijst worden verplaatst. Schrik dus niet als ze ineens ‘weg’ zijn, ze zijn namelijk alleen verplaatst. Op het moment dat je een gedeelte, of alles, hebt vertaald, kan je de gemaakte vertalingen uitproberen op je website. Hiervoor moet je het gegenereerde .MO bestand via FTP uploaden naar de ‘Languages’ map van je theme. Als je dat hebt gedaan, kan je naar je website gaan en de vertaalde zinnen langslopen om te zien of alles goed staat.

Als de woorden die je hebt vertaald nog steeds in het Engels op je website staan, dan kan dit komen doordat WordPress zelf nog op het Engels is ingesteld. Om dit op te lossen, log je in op je website en ga je naar ‘Instellingen > Algemeen’. Daar vind je een optie genaamd ‘Websitetaal’. Zet deze op ‘Nederlands’ en sla dit op. Als je nu naar je website toe gaat, zullen de vertaalde onderdelen wel in het Nederlands worden weergegeven. Als je gebruikt maakt van een cache plugin, dan kan het nodig zijn dat je de cache eerst leeg moet maken voordat de vertalingen zichtbaar worden